July 7, 2022 | 05:33 PM
Banner Home 2Banner Home 3Banner Home 4Banner Home 5
Products List

HOTLINE

Hotline: 0938 415 910 (Mr Dũng)

08 3832 6063

Email: vandung@kl-corp.com.vn 

     Yahoo 
   
     Skype

 

Gallery

  Products

  CHEMICAL
  Vai trò: được dùng để sản xuất muối nhôm chẳng hạn nhu dùng để sản xuất AlCl3; AlSO4; các chỉ tiêu quan trọng: yêu cầu Al2Okhông được thấp hơn 35-37%.

  Hàm lượng Fe2O3 ≤ 1-2%; hàm lượng TiO­2 ≤0.8-1%

  Headquarters: Ấp 6, Minh Hưng Ward, Chơn Thành District, Binh Phuoc Province

  Tel: (0651) 16525865

  Fax: (0651) 364 5371

  Office: 339 Nguyen Thuong Hien, Ward 11, Dist 10, HCMC

  Tel: (028)3832 6063

  Fax: (028)3834 3663

  >