June 17, 2024 | 05:52 PM
Banner Home 2Banner Home 3Banner Home 4Banner Home 5
Products List

HOTLINE

Hotline:

- 0334519955 ( Mr Quốc )

- 0898716960 ( Mr Phúc)

Email:

- kienquoc@kiendung.com.vn

- phuc@kl-corp.com.vn

Gallery

  Products

  CHEMICAL
  Vai trò: được dùng để sản xuất muối nhôm chẳng hạn nhu dùng để sản xuất AlCl3; AlSO4; các chỉ tiêu quan trọng: yêu cầu Al2Okhông được thấp hơn 35-37%.

  Hàm lượng Fe2O3 ≤ 1-2%; hàm lượng TiO­2 ≤0.8-1%

  Nhà máy: Ấp 6, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

  Tel: 089 871 6960

  Email: phuc@kl-corp.com.vn

  Văn Phòng: 339 Nguyễn Thương Hiền, P.11, Q.10, TP.HCM

  Tel: 033 451 9955

  Email: kienquoc@kiendung.com.vn

  >